Контакти

Информация за контакт

„Алианс Фарма Груп“ ЕООД

ЕИК: 204144676

България, София, бул. "Княгиня Мария Луиза" No 9-11,
търговска част, етаж 3, офис 4-5

office@bevared.com

Търговски отдел

Екатерина Антонова

antonova@bevared.com